Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


Sidebjælke

help:googlemaps

Hjælp til Google Maps

Teknisk artikel: Sådan indsætter du Google Maps på hettel.dk

Ledte du efter hjælp til download og brug af GPS-filer, så er den her

Fra GPS til Mapsource

Mapsource struktur

Waypoints oprettes med standardiserede attributter: Ikon, category, comment, URL. URL for Waypoints skal henvise til relevant „Nyttig Viden“-side. URL for tracks skal henvise til relevant turberetning.

CategoryWaypoint type
1Butik (indkøbsmulighed)
2Lejrplads
3Parkering
4Point Of Interest, POI, stednavn
5Point Of Interest, POI, ukategoriseret
6Vandpost
7Skadestue, sygehus, læge, kiropraktor
8Sopmaja, Affaldskontainer
9Fredet
10Sejlrende
11disponibel
12disponibel
13disponibel
14disponibel
15disponibel
16disponibel

Waypoints / tracks for ønsket område gemmes i separate mapsource filer. Èn fil for waypoints, èn fil for hvert track.

Konvertér Mapsource

Der kan være forskel på resultatet af konvertering med GPS Visualizer og GPS Babel. Forskellen er:

 1. GPS Visualizer indsætter link til eget site i kmz-filen
 2. GPS Visualizer anvender ofte nyeste kml-specifikation, mens GPS Babel anvender en generation ældre af specifikationen
  • Forskellen ses i Google Maps som større diversitet på ikoner

Konvertér med GPS Visualizer

GPS Visualizer. Opsæt parametre som vist. Klik for stort foto

 1. Som input-fil vælges en Mapsource GDB
 2. Opsæt parametre som vist på billedet og klik „Create KML file“
  • General Map Parameters
   • Output format = Google Earth
   • File type = Compressed (.kmz)
   • Google Earth doc name = samme navn som Mapsource filen, uden endelse gdb
   • add DEM elevation = no
  • Track options
   • Altitude mode = Clamped to ground
   • Draw a shadow = no
   • Tickmark interval = [tom]
   • Draw as waypoints = no
   • Track opacity = 100%
   • Line width = 4
   • Colorize by = Track (recommended)
   • Default color = Magenta
  • Waypoint options
   • Show waypoints = All (bounds are defined by waypoints)
   • Wpt. display padding = 100%
   • Altitude mode = Clamped to ground
   • Default icon color = white
   • Default icon = small circle
   • Waypoint labels = Labels on waypoint + tickmarks

Gem filen med samme navn som Mapsource-filen - bare med endelsen kmz

Konvertér med GPS Babel

GPS Babel. Opsæt parametre som vist. Klik for stort foto

Der kan sættes mange forskellige parametre i GPS Babel. I det følgende omtales kun de parametre, det er nødvendigt at sætte.

Konvertér Waypoints med GPS Babel
 1. Start GPS Babel
 2. Klik „Options“ og vælg „Enable charaterset transformation“
 3. Som input-fil vælges en Mapsource GDB
 4. Som output-fil vælges „Google Earth [Keyhole] Markup Language [.kml]
 5. Vælg samme filnavn som mapsource-filen - bare med endelsen kml
 6. Sæt „x“ i feltet „Waypoints“, men efterlad felterne „Routes“ og „Tracks“ tomme
 7. Klik „let´s go
  • Komprimer kml-filen
   • Start 7zip og zip-komprimer kml-filen til .zip
   • Omdøb filen til .kmz
Konvertér Tracks med GPS Babel
 1. Start GPS Babel
 2. Klik „Options“ og vælg „Enable charaterset transformation“
  • Ved meget store filer:
   • Klik „Filter“, vælg „Routes & Tracks“, sæt kryds i „Simplify“ og sæt „limit to Points“ = 500 (cirka..)
 3. Som input-fil vælges en Mapsource GDB
 4. Som output-fil vælges „Google Earth [Keyhole] Markup Language [.kml]
 5. Vælg samme filnavn som mapsource-filen - bare med endelsen kml
 6. Sæt „x“ i feltet „Tracks“, men efterlad felterne „Waypoints“ og „Routes“ tomme
 7. Klik „let´s go
  • Komprimer kml-filen
   • Start 7zip og zip-komprimer kml-filen til .zip
   • Omdøb filen til .kmz

Find kortets centrum

GPS Visualizer. Opsæt parametre som vist. Klik for stort foto

For korrekt visning af Google Maps er det nødvendigt at angive kortets centrum. Den hurtigste metode hertil er GPS Visualizer.

 1. Som input-fil vælges en Mapsource GDB
 2. Opsæt parametre som vist på billedet og klik „Draw the map“
  • Width = 800
  • Height = 500
  • Icon = Google mini-markers
  • Waypoint labels = Names appears as permanent labels
  • Generate list of waypoints = Names & description, with dividers
  • Show waypoints = All
 3. Se kortet i nyt vindue. GPS Visualizer. Se "Center of map". Klik for stort foto. Øverst til højre vises „Center of map“. Indsæt koordinatet i kaldet af googlemap på hettel.dk med lat,lon=„Center of map“

Indsæt kortet på hettel.dk

Arbejdsgang

 1. Indsæt kaldet af googlemaps med relevante kmz-fil
 2. Link til download gdb-fil og link til download kmz-fil
 3. Link til „Hjælp til Kort og GPS“

Syntaks til kald af googlemap

Anvendt syntaks til at indsætte et Google Maps kort på hettel.dk. Se fulde syntax her: Plugin Googlemaps

<googlemap width="800px" height="500px" type="map" controls="on" zoom="12" lat="55.023021" lon="12.461273" kml="http://www.hettel.dk/lib/exe/fetch.php?media=googlemaps:test10.kmz">
</googlemap> 
lat, lon sættes som "Center of map"
Standard for store kort: width=800, height=500
Standard for små kort: width=400, height=300
.

Relaterede artikler

Se også

/customers/8/6/d/hettel.dk/httpd.www/data/pages/help/googlemaps.txt · Sidst ændret: Y/m/d H:i af philip